Logga in på Beställningsportalen
Med ditt e-tjänstekort
e-tjänstekort
Med användarnamn & lösenord
Välkommen till Beställningsportalen!

Välkommen till Beställningsportalen! Här kan du förskriva hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. I Hjälpmedelsguiden hittar du riktlinjer för förskrivning.

Nyhet2017-01-26

Fakturering av förlorade hörselhjälpmedel samt förskrivningsavgift

Kontakta LSF ekonomi på mailadress lsf.admin.hjalpmedel@sll.se vid frågor kring fakturering av förlorade hörselhjälpmedel samt förskrivningsavgift.
Nyhet2017-01-23

Förskrivningsperioden för inkontinenshjälpmedel förändras från 25/1-17

Idag förskrivs inkontinenshjälpmedel för en tre (3) månaders period med möjlighet till fyra (4) uttag under ett (1) år. Behovet hos brukaren ändras allt oftare då man skrivs hem från sjukhuset tidigare
och nya förskrivningar krävs. Detta leder till att det kasseras en stor mängd artiklar i onödan. Utifrån dessa aspekter har vi beslutat att ändra förskrivningsperioden till två (2) månader. De brukare som redan har en förskrivning berörs inte av detta förrän ny förskrivning görs. Alla nya förskrivningar som görs från 25/1-17 kommer att beräknas på en två (2) månaders period med möjlighet till sex (6) uttag under en 12 månaders period. Uttag kan ske tidigast en (1) månad efter senaste uttaget. Uttaget sker som tidigare via 1177 vårdguiden, talong eller av förskrivare direkt i Beställningsportalen. Förändringen syftar till att möjliggöra bättre förvaringsmöjligheter för brukaren samt att minska svinnet för landstinget.

Visa nyhet ▾

Nyhet2017-01-17

Hjälpmedelspolicy

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samråd med brukarorganisationer reviderat Stockholms läns landstings hjälpmedelspolicy. Hjälpmedelspolicyn är den policy som regelverket för hjälpmedelsförskrivning,
Hjälpmedelsguiden, bygger på. Läs mer på Hjälpmedelsguiden

Visa nyhet ▾

De vanligaste frågorna vi får

Jag loggar in med användarnamn

Om du har glömt ditt lösenord så kan du beställa ett nytt genom att ange ditt användarnamn och klicka på Skicka.

Ett e-postmeddelande kommer att skickas till din registrerade e-postadress. Observera att du har fem minuter på dig att följa instruktionerna för att välja ett nytt lösenord.

Jag loggar in med e-tjänstekort

Vid frågor om glömda eller förlorade koder till ditt e-tjänstekort, kontakta din lokala IT-support. Arbetar du inom Stockholms läns landsting se vidare information på Vårdgivarguiden.

Av säkerhetsskäl måste inloggningsuppgifter till Beställningsportalen beställas av verksamhetschef. Beställning sker via SLL IT-support.

Mer info

Du kan logga in med hjälp av ditt e-tjänstekort. I dagsläget så är detta tillgängligt för användare inom Stockholms läns landsting och inom Stockholm stad. Vid frågor om e-tjänstekortinloggning inklusive glömda eller förlorade koder samt frågor om dina användaruppgifter, kontakta din lokala IT-support. Vid inloggning med e-tjänstekort hämtas dina användaruppgifter (som t ex HSA-id, namn, e-post och telefon) från aktuell användarkatalog. Dessa uppgifter följer med i inloggningsintyget till Beställningsportalen varje gång du loggar in. Du kan därför själv inte uppdatera dessa uppgifter i Beställningsportalen. Är du anställd inom Stockholms läns landsting, se vidare information på Vårdgivarguiden.

Har du frågor om ett hjälpmedel

Om du inte hittar ett hjälpmedel kan det bero på att du inte har rätt att förskriva/beställa aktuellt hjälpmedel eller att artikeln inte är upplagt i sortimentet. För behörighetsfrågor se Hjälpmedelsguiden och för frågor om hjälpmedel, artiklar eller leveranser kontakta respektive hjälpmedelsverksamhet.