Logga in på Beställningsportalen
Med ditt e-tjänstekort
e-tjänstekort
Med användarnamn & lösenord
Välkommen till Beställningsportalen!

Välkommen till Beställningsportalen! Här kan du förskriva hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. I Hjälpmedelsguiden hittar du riktlinjer för förskrivning.

Nyhet2022-04-07
Massflyktsdirektivet gällande personer från Ukraina
Uppdaterad information. Från och med och den 1 april 2022 ska vårdgivarna utgå ifrån gängse regler om tillgång till hälso- och sjukvård utifrån personers status i landet även gällande flyktingar från Ukraina.

Aktuell information finns att läsa på Vårdgivarguiden.
Visa nyhet ▾
Nyhet2022-03-11
Nya digitala LMA-kort
Från 1 januari 2022 började Migrationsverket införa nya LMA-kort för asylsökande. De nya korten uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid. Förskrivaren ska kontrollera LMA-kortets
giltighet vid varje förskrivningstillfälle. Vid förskrivning uppger man aktuellt datum för besöket vid "LMA-nummer giltighetsdatum". Mer information finns att läsa på Vårdgivarguiden
Visa nyhet ▾
Nyhet2022-01-24
Förskrivning av hjälpmedel till personer på särskilda boenden
Vid förskrivning av hjälpmedel till personer boende i Bostad med särskild service enligt LSS och Särskilt boende för äldre gäller följande hantering: Vid förskrivning av hjälpmedel som är regionens kostnadsansvar
ska ”Förskrivning” väljas. ”Kommunansvar/annans ansvar” väljs när boendet har kostnadsansvaret för hjälpmedlet. För de hjälpmedel som är kommunens kostnadsansvar enligt överenskommelsen "Hjälpmedel i särskilda boende, daglig verksamhet samt dagverksamhet för äldre" är valet alltid ”Kommunansvar/annans ansvar”.
Visa nyhet ▾

De vanligaste frågorna vi får

Jag loggar in med användarnamn

Om du har glömt ditt lösenord så kan du beställa ett nytt genom att ange ditt användarnamn (oftast HsaID) och klicka på Skicka.

Ett e-postmeddelande kommer att skickas till din registrerade e-postadress i Beställningsportalen. Observera att du har fem minuter på dig att följa instruktionerna för att välja ett nytt lösenord.

Jag loggar in med e-tjänstekort

Vid frågor om glömda eller förlorade koder till ditt e-tjänstekort, kontakta din lokala IT-support. Arbetar du inom Region Stockholm se vidare information på Vårdgivarguiden.

Ansökan om ett konto görs på Beställningsportalens startsida via länken ”Ansök om konto” som finns i inloggningsrutan.

Mer info

Du kan logga in med hjälp av ditt e-tjänstekort. I dagsläget så är detta tillgängligt för användare inom Region Stockholm, Stockholm stad och Lidingö stad. Vid frågor om e-tjänstekortinloggning inklusive glömda eller förlorade koder samt frågor om dina användaruppgifter, kontakta din lokala IT-support. Vid inloggning med e-tjänstekort hämtas dina användaruppgifter (som t ex HSA-id, namn, e-post och telefon) från den aktuella användarkatalogen EK. Dessa uppgifter följer med i inloggningsintyget till Beställningsportalen varje gång du loggar in. Du kan därför själv inte uppdatera dessa uppgifter i Beställningsportalen. Är du anställd inom Region Stockholm, se vidare information på Vårdgivarguiden.

Har du frågor om ett hjälpmedel

Om du inte hittar ett hjälpmedel kan det bero på att du inte har rätt att förskriva/beställa aktuellt hjälpmedel eller att artikeln inte är upplagt i sortimentet. För behörighetsfrågor se Hjälpmedelsguiden och för frågor om hjälpmedel, artiklar eller leveranser kontakta respektive hjälpmedelsverksamhet.